Viktiga dokument

Hässleholms Kretsloppscenter


Nedan hittar du viktiga dokument inför ditt besök på Hässleholms Kretsloppscenter.


Transportdokument

Ett transportdokument ska alltid lämnas in vid leverans av farligt avfall. För att säkerställa en korrekt mottagning ska ett transportdokument även lämnas in vid leverans av förorenad jord och schakt.

» Transportdokument - Farligt avfall
» Transportdokument - Icke farligt avfall


Karakteringseringsformulär

Ett karakteriseringsformulär ska lämnas in när du har farligt avfall eller avfall till deponi. Detta ska skickas in senast 3 arbetsdagar innan avfallet ska deponeras. 

» Karakteriseringsformulär


Tilläggsformulär

» Tilläggsformulär