Mottagningskriterier

Hässleholms Kretsloppcenter


Nedan hittar du mottagningskriterierna för att lämna avfall på Hässleholms Kretsloppscenter.


Asfalt

Kvalitetskrav för asfalt


Farligt avfall

Kvalitetskrav för FA, ej jord


Icke farligt avfall

Kvalitetskrav för IFA, ej jord


Inert avfall

Kvalitetskrav för inert avfall


Jord - farligt avfall

Kvalitetskrav för jord FA


Jord - icke farligt avfall

Kvalitetskrav för jord IFA


Jord KM- och MKM-klassade

Kvalitetskrav för jord KM MKM


Oljejordar

Kvalitetskrav för oljejordar


Oljevattenslam

Kvalitetskrav för oljevattenslam


PFAS-förorenade jordar

Kvalitetskrav för PFAS-jord


Ren jord och sten

Kvalitetskrav för ren jord och sten


Slam

Kvalitetskrav för slam


Avfall i småemballage

Kvalitetskrav för småemballage