Lämna avfall

Så fungerar det


Kontakta oss gärna innan ditt besök. Vid leverans ska du som kund ha kännedom om avfallets art. Klassning av avfallet görs av personalen på HKC i samråd med avfallslämnaren.


Begränsad mottagning av flytande IFA

Vi kan tyvärr inte ta emot volymer av färg- och limvatten utöver de kontrakterade! Vi har under våren arbetat intensivt med en ny teknik för hantering av IFA-slam och fuktigt avfall eftersom nuvarande hantering med stabilisering upphör. Vi har kommit relativt långt med vår pilotanläggning för utvärdering av ny teknik men det innebär tyvärr att vi inte kan ta emot volymer av färg- och limvatten utöver de som är kontrakterade. Vi kommer att uppdatera er med vår framtida kapacitet. Under sommaren fortsätter arbetet med utvärdering och tester av anläggningen.

De fraktioner vi kan ta emot är:

  • Dagvattenbrunnar
  • Bentonitlera
  • Borrkax
  • Oljevatten
  • Oljeslam

Har ni någon annan fraktion av IFA-slam/fuktigt avfall kontakta gärna oss i god tid innan med underlag så får vi utvärdera om det är något som vi har möjlighet att hantera. Det innebär att vi kommer behöva få in utförliga underlag även på sådant avfall som ni tidigare kört in och som inte passar in i ovan kategorier.


Förhandsavisering

Ska du lämna avfall i emballage såsom IBC eller fatavfslam, oljeslam eller oljeförorenad jord behöver du förhandsavisera detta. Det gör du antingen via e-post och inväntar bekräftelse eller via telefon.

E-post: hkc@remove-this.hassleholm.remove-this.se 
Telefon: 0451-26 66 00


Fyll i rätt underlag

  1. Ett transportdokument ska alltid lämnas till personalen på vågkontoret i samband med leverans av farligt avfall. För att säkerställa en korrekt mottagning ska ett transportdokument även tas med vid leverans av förorenad jord och schakt.

  2. Ett karakteriseringsformulär ska även fyllas i om avfallet klassas som farligt avfall eller ska deponeras. Detta måste inkomma senast 3 arbetsdagar innan avfallet ska deponeras. 

Här hittar du transportdokument, karakteriseringsformulär och andra viktiga dokument inför ditt besök på Hässleholms Kretsloppscenter.


Vid ditt besök

När du kommer till anläggningen följer du skyltarna mot vågen. Kör upp på vågen och lyft luren som sitter på terminalen för att komma i kontakt med personalen på vågkontoret. Du får där frågor angående avfallets art och vem som är avsändare samt vidare instruktioner.


Tänk på att:

  • Priserna för avfall till deponering kräver att en grundläggande karakterisering är gjord samt att avfallet är godkänt för deponering.
  • Kostnader för felaktig dokumentation eller avsaknad av analys debiteras dig som kund.

 

Kontakta oss

Telefon: 0451-26 66 00
E-post: hkc@remove-this.hassleholm.remove-this.se

Öppettider:
Måndag-fredag 7-16
Lunchstängt 12-12:30