Så fungerar det

Hässleholms Kretsloppscenter


Kontakta oss gärna innan ditt besök. Vid leverans ska du som kund ha kännedom om avfallets art. Klassning av avfallet görs av personalen på HKC i samråd med avfallslämnaren.

När du kommer till anläggningen följer du skyltarna mot vågen. Kör upp på vågen och lyft luren som sitter på terminalen för att komma i kontakt med personalen på vågkontoret. Du får där frågor angående avfallets art och vem som är avsändare samt vidare instruktioner.


Förhandsavisering

Ska du lämna slam, oljeslam eller oljeförorenad jord behöver du förhandsavisera detta. Det gör du antingen via e-post och inväntar bekräftelse eller via telefon.

E-post: hkc@remove-this.hassleholm.remove-this.se 
Telefon: 0451-26 66 00


Vad ska du ha med dig?

  1. Ett transportdokument ska alltid lämnas till personalen på vågkontoret i samband med leverans av farligt avfall. För att säkerställa en korrekt mottagning ska ett transportdokument även tas med vid leverans av förorenad jord och schakt.

  2. Ett karakteriseringsformulär ska även fyllas i om avfallet klassas som farligt avfall eller ska deponeras.

Här hittar du transportdokument, karakteriseringsformulär och andra viktiga dokument inför ditt besök på Hässleholms Kretsloppscenter.

Kontakta oss

Telefon: 0451-26 66 00
E-post: hkc@remove-this.hassleholm.remove-this.se

Öppettider:
Måndag-fredag 7-16
Lunchstängt 12-12:30Välbesökt

Varje år passerar över 15 000 lastbilar vågarna på Hässleholms Kretsloppscenter.