Priser HKC

Inklusive moms


Nedan hittar du priser för att lämna avfall på Hässleholms Kretsloppscenter. Alla priser på sidan är angivna inklusive moms, effekt av eventuell avfallsskatt ingår i alla avgifter.

För all mottagning gäller Allmänna villkor för Hässleholms Kretsloppscenter. Villkoren innefattar även sorteringsanvisningar. Klicka här för utskrift av prislistan.


Inert material

Fraktion Artikel nr. Pris/ton Kommentar
Betong, tegel (ej arm. <0,5 m) 2406 188 kr Även Siporex, lättbetong, klinker m.m.
Betong, tegel (även arm. >0,5m) 2407 238 kr Även Siporex, lättbetong, klinker m.m.

Ren jord och sten

Fraktion Artikel nr. Pris/ton Kommentar
Jord, sten, grus <0,25 m 2408 125 kr Ej massor från förorenade områden
Jord, sten, grus >0,25 m 2409 150 kr Ej massor från förorenade områden

Konstruktionsmaterial

Tas endast emot i bulk, ej i småemballage

Fraktion Artikel nr. Pris/ton Kommentar
IFA konstruktionsmaterial 2451, 2460, 2030 852 kr Exempelvis aska, isolering
FA konstruktionsmaterial 2732 1175 kr  

Förorenad jord och massor *

Karakteriserad och godkänd för deponi

Fraktion Artikel nr. Pris/ton Kommentar
KM jord 2773 156 kr  
MKM jord 2772 206 kr  
IFA jord 2010 705 kr  
FA jord 2738 912 kr  
Oljeförorenad jord (B1) 2805 1038 kr Jord, grus, sand från spill och olyckor - max 15 ton
PFAS-föroreningar   1038 kr Max 0,1 mg/kg TS (PFAS11). Endast efter förfrågan.

Asfalt *

Fraktion Artikel nr. Pris/ton
IFA asfalt <300 PAH 2780 635 kr
FA asfalt =>300 PAH 2781 1415 kr

Deponi *

Deponi *

Se sorteringsanvisning i Allmänna villkor

Fraktion Artikel nr. Pris/ton Kommentar
IFA deponi 2002 1438 kr Inkluderar deponiskatt om 500 kr/ton
FA deponi 2731 2106 kr Inkluderar deponiskatt om 500 kr/ton

Asbest

Fraktion Artikel nr. Pris/ton Kommentar
Asbest (ren) 2764 1312 kr Även eternit
Asbest rivningsavfall 2765 kr 2250 kr  

Slam *

Fraktion Artikel nr. Pris/ton Kommentar
IFA slam till avvattning 2502, 2504 1312 kr Dagvattenbrunnar, industrislam m.m.
Oljeslam - Biosanbehandling (B2) 2734 1666 kr  
Oljeförorenat vatten (OP2) 2740 1666 kr Oljeavskiljare, bilvårdsanläggningar m.m.

Brännbart

Se sorteringanvisning i Allmänna villkor

Fraktion Artikel nr. Pris/ton
Brännbart (9B) 2101 1292 kr
Brännbart för sortering (9C) 2110 1581 kr
Blandat/sorterbart avfall (9C) 2111 1994 kr

Träavfall

Fraktion Artikel nr. Pris/ton Kommentar
Obehandlat träavfall 2117 375 kr Inga skivmaterial eller spånskivor
Behandlat träavfall 2118 625 kr Målat, limmat, blandat
Tryckimpregnerat trä 2763 2369 kr  

Organiskt/park och trädgård

Fraktion Artikel nr. Pris/ton Kommentar
Organiskt 2201 1075 kr  
Park & trädgårdsavfall 2203 550 kr Även sågspån, strö m.m.
Ris & grenar 2205 325 kr  
Stubbar 2206 500 kr  

Hanterings- och provtagningskostnad *

Fraktion Artikel nr. Pris/ton Kommentar
Provtagning totalhalter (MTOT) 9914 3750 kr Priset gäller för max 500 ton.
Laktest FA-klassat avfall 9915 12 063 kr Priset gäller för max 500 ton.
Hanteringskostnad småemballage 9918 1875 kr IBC, fat eller dylikt. Pris avser hanteringskostnad per ton.
Mottagning och klassning 2727/2730 69 kr Hantering av oklassad jord och massor.
Korrigeringsavgift   375 kr Avfall som är felaktigt deklarerat eller inte följer sorteringsanvisning.

* Ytterligare information hittar du i dokumenten för Mottagningskriterier.


Tänk på att

  • Avfall i emballage såsom IBC eller fat alltid ska förhandsaviseras på 0451-26 66 00 eller hkc@remove-this.hassleholm.remove-this.se
  • Avfall som slam och fett endast får lämnas på fat om innersäck används.
  • Priserna för avfall till deponering kräver att en grundläggande karakterisering är gjord samt att avfallet är godkänt för deponering.
  • Kostnader för felaktig dokumentation eller avsaknad av analys debiteras dig som kund.

Kontakta oss

Kontakta oss på Hässleholms Kretsloppscenter för mer information om mottagning av avfall. 

Telefon: 0451-26 66 00 
E-post: hkc@remove-this.hassleholm.remove-this.se

Öppet måndag-fredag 7-16 (lunchstängt 12-12:30)