Filtrering

Filtreringen är det sista steget i reningsprocessen på verket för att avskilja föroreningar från vattnet.

Filtrering på Hässleholms avloppsreningsverk görs med ett tvåmediafilter. Det består av ett tjockt lager filtersand och ovanpå detta ett grovkornigare lager av bergarten antracit. Vattnet sjunker genom bädden av antracit och sand och fasta partiklar fastnar på vägen.

Filtret rengörs sedan med hjälp av backspolning med vatten och luft. Skräpet som släpper från filtret pumpas tillbaka till början av reningsverket.

Illustration på filtrering av vatten, oliak lager av samg och sten som vattnet passerar genom.

Senast uppdaterad: