Relining på Östergatan

Vi byter ut delar av avloppsledningen på Östergatan i Hässleholm. Ledningsnätet är gammalt och behöver bytas ut för att klara av dagens och framtidens ökade krav. Arbetet beräknas pågå fram till årsskiftet 2023/2024. Därefter kommer det dröja fram till våren innan asfaltering sker på platsen.

Påverkan: Trafiken kommer ledas om på olika sätt. Maskiner kommer vara i rörelse under dagtid, 7-16.

Tänk på: Som boende i området är det bra att ha lite vatten upptappat så att ni är förberedda på kortare avbrott. Vid längre avbrott kommer vi att meddela detta via sms.

Karta över var arbetet sker

Senast uppdaterad: