Sorteringsguide

Tillbaka till kategorier

Matfett / Matolja

Små mängder är lättast att torka ur stekpannan med hushållspapper och slänga i matavfall. Om du till exempel friterar hemma och därmed fått stora mängder fett ska du hälla det avsvalnande fettet i en pet-flaska och ta med till en återvinningscentral eller ställa i den röda miljöboxen.

Villa

Matfett/matolja sorteras i en röd miljöbox tillsammans med farligt avfall och deponi. Matfett/matolja, farligt avfall och deponi kan läggas tillsammans i boxen men ska vara tydligt separerat.

Flerfamiljshus

Matfett/matolja läggs i en särskild behållare i avfallsutrymmet eller lämnas till återvinningscentralen. Om ingen speciell behållare finns kontakta din fastighetsskötare.

Återvinningscentral

På våra återvinningscentraler (ÅVC) lämnas allt matfett/matolja till personal eller ställs i gallervagnen.

 • frityrolja

  Sortera som Matfett / Matolja

  häll aldrig ut olja i avloppet!

 • matfett

  Sortera som Matfett / Matolja

  häll aldrig ut olja i avloppet!

 • matolja

  Sortera som Matfett / Matolja

  häll aldrig ut olja i avloppet!

 • olivolja

  Sortera som Matfett / Matolja

  häll aldrig ut olja i avloppet!

 • rapsolja

  Sortera som Matfett / Matolja

  häll aldrig ut olja i avloppet!

Informationsbroschyr

I vår Sorteringsbroschyr kan du läsa om varför och hur vi sorterar vårt avfall i Hässleholms kommun.

Ladda ner Sorteringsbroschyren som PDF Pdf, 28.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Observera att viss information om hur saker ska källsorteras kan ha förändrats sedan sorteringsguiden A-Ö gjordes.

Senast uppdaterad: