Projektets aktiviteter

På den här sidan kan du hitta information om olika aktiviteter inom BAPR-projektet.

Våra rapporter

Våra seminarier och workshops

Nedan kan du ta del av tidigare seminarie och workshops som genomfört.

Workshop om naturbaserade saneringsmetoder, juridiska aspekter och riskbedömningar
Datum: 20 september 2022

Paulina Rautio, miljöjurist på Paneo, presenterade utredningen om de juridiska förutsättningarna för naturbaserade saneringsmetoder. Därefter fick vi en presentation från Pär-Erik Back, Statens Geotekniska Institut, om den nyligen publicerade vägledningen om riskvärdering vid förorenade områden. Efter lunch arbetade vi i workshop med ett ramverk som har tagits fram av forskare på Chalmers Tekniska Högskolan för att underlätta kommunikation och riskhantering av naturbaserade saneringsprojekt. Ramverket applicerades på ett förorenat område i en gammal kaj i Norrköping som ligger i anslutning till ett omvandlingsområde och som behöver efterbehandlas.


Multifunktionell naturbaserad saneringsmetoder, risker och möjligheter.
Datum: 6 april 2022

Jenny Norrman, bitr. professor på Chalmers, inlededde med en översikt över olika forskningsprojekt inom naturbaserade saneringsmetoder. Paul Drenning, industridoktorand från COWI/Chalmers, presenterade därefter en sammanställning av olika typsituationer där naturbaserade saneringsmetoder kan tillämpas. I sitt forskningsprojekt tog han fram ett ramverk för att identifiera möjliga naturbaserade saneringsmetoder, risker kopplade till metoden och förslag på hur dessa kan reduceras.

Se webbinariet Multifunktionell naturbaserad saneringsmetoder, risker och möjligheter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fytoremediering år 2021, aktörer, deras roller och förutsättningar.
Datum: 23 september 2021

Vi berättade om resultatet av vår attitydstudie och om potentialen för fytoremediering som reningsteknik.

Webbinarium: Nyfiken på fytoremediering? En renare Östersjö med hjälp av växter?
Datum: 15 april 2021

Vi berättade om pilotförsöket inom fytoremediering på Filbornapandemin i Helsingborg och om vår attitydstudie – vilken potential finns för fytoremediering som reningsteknik?

Samarbete med Chalmers

Inom ramen för Interregprojektet Baltic Phytoremediation - BAPR har vi på Hässleholm Miljö och NSR nu startat ett samarbete med forskare på Chalmers. Paul Drenning från COWI, som är industridoktorand på Chalmers, fokuserar på det som på engelska kallas för ”gentle remediation options” (GRO) och som brukar översättas till skonsamma efterbehandlingsmetoder eller naturbaserade lösningar.

- Aktörerna i vårt nätverk efterfrågar användarvänliga vägledningar för fytoremedieringsprojekt. Arbetet i doktorandprojektet kommer att bidra med ny och relevant vetenskaplig kunskap som vi kan sprida vidare till vårt nätverk, säger HMABs projektledare Dolores Öhman.

- Genom samarbetet med de svenska parterna i BAPR når vi projektets omfattande nätverk och kan sprida våra forskningsresultat samtidigt som vi förbättrar vår förmåga att förstå och adressera branschens verkliga behov, säger Paul Drenning.

Senast uppdaterad: