bäck med spegling från träd och grös runt om

BAPR-projektet

Hässleholms Miljö är med i projektet Baltic Phytoremediering (BAPR). Målet med projektet är att öka användningen av grön teknik för att minska utsläppen av föroreningar till södra Östersjön. Den metod som vi använder heter Fytoremediering (Phytoremediation eller Phytotechnology på engelska). Metoden utnyttjar växters naturliga förmåga att ta upp, omvandla eller stabilisera ämnen för att sanera föroreningar.

Fytoremediering

I fytoremediering utnyttjar man bland annat växters olika förmågor att ta upp och lagra eller bryta ned olika typer av föroreningar. Det kan exempelvis användas vid återställning av förorenad mark efter avslutad gruvbrytning. Då behandlingen kan ske på plats, in situ, så kan markens struktur bibehållas och schakt och transport undvikas vilket gör det till ett billigare alternativ än/jämfört med andra metoder. Som saneringsmetod kan fytoremediering även upplevas som estetiskt tilltalande på grund av människors generellt positiva inställning till växtlighet.

Figuren visar två olika scenarier där trädet till vänster visar de processer som verkar vid metallförorenad jord och trädet till höger visar processer i en jord med organiska föroreningar. Illustration av Peter Harms-Ringdahl

Figuren visar två olika scenarier där trädet till vänster visar de processer som verkar vid metallförorenad jord och trädet till höger visar processer i en jord med organiska föroreningar. Illustration av Peter Harms-Ringdahl

Pilotförsök

Projektet har tre pilotförsök med fytoremediering i Sverige, Polen och Litauen

 • I Sverige har NSR och HMAB ansvar för pilotförsöket. Det fokuserar på möjligheten att minska nivån i jorden av fosfor och kväve.
 • I Polen har Gdańsk University of Technology ansvar för pilotförsöket. Det fokuserar på möjligheten att minska nivån i jorden av tungmetaller och gifter.
 • I Litauen har Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry ansvar för pilotförsöket (sidan är på litauiska). Det utvärderar om olika växter kan ta upp mer tungmetaller i sin biomassa om de blir gödslade med avloppsslam från Klaipedas stadsvattenreningsverk.

Projektets aktiviteter, rapporter och resultat

Projektdeltagare

 • Linnéuniversitetet, Sverige (huvudpartner)
 • NSR AB, Sverige
 • Gdańsk University of Technology, Polen
 • Klaipėda University, Litauen
 • Gdańsk Municipal Waste Management, Polen
 • Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, Litauen
 • Hässleholm Miljö AB, Sverige

Associerade partner

 • Svenska ambassaden i Warszawa, Polen
 • Roskilde Universitet, Danmark
 • Latvia University of Life Sciences and Technologies, Lettland
 • IUC Syd, Sverige

Projektet pågår från juni 2019 till november 2022.

Kontakt

Dolores Öhman
Projektledare och Hållbarhetscoach
Hässleholm Miljö AB
E-post till Dolores
Telefon: 0451-26 82 71

Dolores Öhman

Maria Lindblad
Projektkommunikatör
Hässleholm Miljö AB
E-post till Maria
Telefon: 0451-26 82 48

Maria Lindblad

Senast uppdaterad: