2010

Ny biobränsleanläggning

101026 Fjärrvärmeverket: Värmeverket

Den nya biobräsnlepannan togs i drift 2010 och invigdes officiellt året därpå. Foto: Arne Forsell

Ny flispanna med biobränsle och förbättrad rökgaskondensering tas i bruk. En av de största investeringarna någonsin i kommunen.

"Vi behövde mer kapacitet, vi fick fler kunder och fjärrvärmenätet växte. Det fanns behov av att förnya anläggningarna och produktionskapaciteten med ett stort biobränslebaserat värmeblock. Samtidigt ville man verkligen minska och fasa ut behovet av fossil olja som bränsle under de kallaste dagarna."