2001

Fjärrvärmeverket i Tyringe

Flygbild över fjärrvärmeverket i Tyringe

Flygbild över fjärrvärmeverket i Tyringe. Foto: Hässleholm Miljö

År 2001 får Tyringe ett eget fjärrvärmverk som vid tiden drivs både på olja och biobränslen. Så småningom byggs också nätet ut och idag förser det drygt 200 fastigheter med värme och varmvatten. Och naturligtvis är uppvärmningen helt biobränslebaserad.