2018

Bort med den sista oljan

Den sista fossila oljan fasas ut. Den sista användningen var reservoljan som fanns kvar för de fall då vi skulle behöva använda olja för att starta upp pannorna. De oljor som används idag är biobränslebaserade.