1985

Invigning av en modern anläggning

människor samlas i kontrollrummet på det nybyggda värmeverket och står och tittar på skärmar. Bilden är svartvit och tagen 1985.

Energiminister Birgitta Dahl var en av många nyfikna besökare under invigningsåret 1985. Här ses hon tillsammans med energiverkschef Bejron lundstedt och lokala politiker.
Foto: Jan-Tuve Truedsson ur "Vi följer strömmen" av Allan-Sigward Lundin

Invigning av Beleverket 23 oktober 1985. Landshövding Einar Larsson är på plats för att ”trycka på knappen” i oktober 1985.

  • Nu skall här sparas olja, säger kommunalrådet Arvid Jönsson.

Man räknar med att årligen kunna spara 5000 kubikmeter olja. Läs mer...

Även landshövdingen är nöjd:

  • Det är glädjande att man hittat en fungerande teknik för att minska oljeberoendet, säger Einar Larsson.

Hjärtat i det nya fjärrvärmeverket är de två norska pannor som köpts in. Det är fastbränslepannor (BILD på RITNINGAR) som ska kunna drivas med olika sorters bränslen som flis, torv, spån, kutterspån och hushållssoppor!

Även energiminister Birgitta Dahl är på plats för att inspektera den moderna anläggningen och hon sätter stor tilltro till just soporna.

  • Deponera inte, utan bränn avfallet, manar hon.

Naturvårdsverket är av uppfattningen att förbränning är bättre än deponering och i Hässleholm har man nu möjligheten att testa.