1981

Återvunnen spillvärme

I och med etableringen av Rockwool och dess isoleringsproduktion hittades vägar för att ta tillvara den spillvärme som uppstod i grannarnas verksamhet. Läs mer...

Första leverans av spillvärme från Paroc (Rockwool) – till PC100, panncentralen på Ljungdala sker under 1981 efter ett par års diskusioner och tekniska förberedelser. Detta innebär att överskottsvärme, spillvärme, från Parocs tillverkning av mineralull leds vidare till panncentralen på Ljungdala och motsvarar vid tiden ungefär en tredjedel av värmeverkets energiomsättning.

Mineralullen framställs ur diabas som smälts ner och omvandlas till spindelvävstunna fibrer. Den överblivna värmen har tidigare släppts ut i luften i form av vattenånga. Än i dag skickar Paroc sin spillvärme från isoleringsproduktionen vidare till Värmeverket i Hässleholm som i sin tur leverera ut det till företag och bostäder i Hässleholm. Energiåtervinning helt enkelt.