1973

Oljekris

Polishuset i Hässleholm i början på 70-talet.

Dåvarande Polishuset i Hässleholm var tillsammans med kommunhuset den första fastigheten som anlöts till fjärrvärmenätet. Bild lånad av Jocke Säll ur Facebook-gruppen "Hässleholm förr i bild".

Oljekris – vad ska göras och varifrån ska vi få vår energi, vår el och värme? Läs mer...

Starka skäl talar för att torv ska användas i de planerade värmeverken, tycker många. Det finns en god tillgång på torvmossar i kommunen och det skulle generera många arbetstillfällen. Förslagen om storskalig användning av torv som bränsle får dock stryka på foten då det visar sig att det trots allt finns många frågetecken att reda ut. (Torv kom dock att bli ett bränsle som användes på Beleverket i dess inledning)

Fler fastigheter ansluts till fjärrvärmenätet, bland annat det nybyggda kvarteret Ryttaren i centrala Hässleholm.