1972

I begynnelsen

Bilden visar Hässleholms kommuns stadshus någon gång under 1970-talet.

Hässleholms stadshus. Foto: Hässleholms kommuns kulturmiljöplan/kommunarkivet.

Hässleholms Tekniska Skola (HTS) ska byggas ut och nu kompletteras befintliga pannor på skolan. I samband med detta anläggs en kulvertledning till stadshuset och en till polishuset och därmed är fjärrvärmenätet i Hässleholm fött. Läs mer...

1972 - FNs första miljökonferens och Hässleholms första fjärrvärmeledningar

1972 stod Sverige och Stockholm värd för FN första internationella miljökonferens. Olof Palme var Sveriges statsminister vid den här tiden och inledde med att poängtera att det var bråttom, att de rika länderna i världen måste agera omedelbart.

Rachel Carsons klassiska bok Tyst Vår hade väckt en global miljörörelse tio år tidigare. Och även i Sverige såg man hur fåglar förgiftades och föll till marken – våren tystnade.

Konferensen gick under parollen Only One Earth Det var stort fokus på förgiftningen från gödningsmedel och bekämpningsmedel, tvättmedel som gjorde att sjöar växte igen och försurningen från förbränning av fossila bränslen.

Klimatfrågan togs upp, men det var knappt. Osäkerheten kring den mänskliga påverkan på klimatet var stor.

Farhågorna låg även i befolkningsökningen, kärnvapenhotet och kvicksilverspridningen. Med nuvarande befolkningsutveckling kommer vi inte kunna förse världens befolkning med mat.

"What is ultimately at stake, is the survival of mankind," sa Olof Palme.

I år anordnades en ny miljö- och klimatkonferens, Stockholm+50, för att se tillbaka på och åter uppmärksamma Stockholmskonferensen 1972 samt dagens globala utmaningar.

Huruvida konferensen 1972 var lyckad eller ej råder det delade meningar om. Idag har vi onekligen en allvarlig klimatsituation och en ökande medeltemperatur. Men miljlöfrågan gled åtminstone högre upp på agendan och till slut ledde det fram till en resolution om hållbar utveckling och principen att ett land inte får skada ett annat lands miljö. Grundläggande värderingar etablerades, en global världsmiljödag föddes och flera andra frön såddes.

Fjärrvärmerörelsen startade i Hässleholm under samma år och delvis fanns samma drivkrafter i botten. Värme som producerades centralt och distribuerades ut till fastigheter via ett ledningsnät hade funnits sedan sent 1800-tal i exempelvis Hamburg och New York. I Sverige dröjde det ända till 1948 innan den första kommunala fjärrvärmeanläggningen anlades i Karlstad.

I år uppmärksammar vi också fjärrvärmens 50-åriga historia i Hässleholms kommun. En resa fylld av utveckling, utmaningar och framtida möjligheter!