1974

Hässleholms storkommun

En karta över Hässleholms kommun

Hässleholm blir en storkommun genom kommunsammanslagningen den 1 januari. I och med detta överförs såväl anläggningar som drift av fjärrvärmen till Elverket. Fjärrvärmen levereras från den permanenta centralen vid HTS. 699 hushåll är anslutna till fjärrvärmen.