1971

En smygstart

stadshuset som det såg ut 1972.

Kommunhuset i Hässleholm i dess begynnelse. Bild lånad av Jocke Säll från Facebook-gruppen "Hässleholm förr i bild".

Vi börjar året innan vi börjar på riktigt. Redan 1971 säger nämligen kommunfullmäktige ja till att en fjärrvärmecentral ska uppföras på Ljungdalaområdet där det finns utbyggnadsplaner. Denna central ska komma att försörja flerbostadshus, villor, en skola, en förskola och tre industrianläggningar.