1980

En ny fjärrvärmeanläggning ska byggas

1980 Tas beslut om att bygga en ny fjärrvärmecentral i centrala Hässleholm. Platsen som utses är ”gamla tippen” på Läreda industriområde. Beleverket börjar se dagens ljus. Energiverkschef Einar Olsson och dåvarande planeringsingenjör Bejron Lundstedt betonar att ”En fjärrvärmeutbyggnad skapar de nödvändiga förutsättningarna för att olja ska kunna ersättas med andra bränslen.” Läs mer...

Viljan och incitamenten för att minska oljeberoendet är stort och fjärrvärmen var och är fortfarande ett flexibelt uppvärmningssystem eftersom det kan anpassas till olika bränslen. Olsson och Lundstedt pekade på att avfall, torv, kol och flis successivt kunde ersätta oljan. De såg även möjligheter att på sikt utnyttja solenergi.

1980 genomfördes även den svenska folkomröstningen om kärnkraften där ”linje 2” fick flest röster: att avveckla kärnkraften i den takt som var möjlig, ingen ytterligare utbyggnad får förekomma och anläggningarna ska ägas offentligt.