Publicerad den:

Tillhör: Vatten | Status: Åtgärdad

Byte av sms-tjänst

Vi byter just nu sms-leverantör för driftstörnings-sms vatten och avlopp

Bytet av leverantör kan leda till störningar i driftstörningstjänsten.

Om du inte fått något sms om pågående driftstörning för vatten och avlopp i ditt område, kontakta Kundservice

Senast uppdaterad: