Publicerad den:

Tillhör: Vatten | Status: Åtgärdad

20 - 24/11 Relining i Finja kyrkby

På grund av regnet som kom under vecka 46, har reliningsarbetet blivit försenat och forsätter även under vecka 47.

Pollex AB, på uppdrag av Hässleholm Miljö, utför ett VA-arbete i Finja kyrkby.

vi ber er att vara sparsamma med vattnet under tiden arbete pågår.

Efter utfört arbete kan viss grumlighet förekomma. Spola tills vattnet är klart.

Senast uppdaterad: