Publicerad den:

Tillhör: Vatten | Status: Åtgärdad

9/11 Störningar i vattenleveransen i Mala

På grund av ett strömavbrott i Florröds tryckstegringsstation är vattentrycket sämre än normalt i Mala.

Vår personal är på väg till tryckstegringsstationen med reservkraftverk.

Senast uppdaterad: