Publicerad den:

Tillhör: Renhållning | Status: Åtgärdad

Förseningar i soptömningen

Snö och halt väglag har gjort att det blivit förseningar i soptömningen. Tömning av kärl kommer även att göras i helgen. Låt sopkärlen stå kvar tills de blivit tömda - vi kommer så fort vi kan!

Skotta och sanda

Snö och halka gör sophämtningen betydligt tyngre och svårare för våra chaufförer. Som fastighetsägare är det ditt ansvar att se till att det går att tömma sopkärlen, även kalla och snöiga dagar. Tack för att du skottar fram kärlen och sopar av snön från locket, annars kan vi inte komma åt att tömma.

Undvik fastfruset matavfall

Se till att matavfallet går att tömma på hämtningsdagen och inte fryser fast i sopkärlet. Några tips för att undvika fastfruset matavfall:

  • Lägg hushållspapper och servetter bland matavfallet, det suger åt sig fukten.
  • Låt kaffesump, potatisskal och annat blött matavfall rinna av ordentligt innan du lägger det i påsen.
  • Byt påse oftare än vanligt.
  • Lägg lite tidningspapper, hushållspapper eller en äggkartong i botten av påsen.
  • Låt påsen ligga ute och frysa till innan du slänger den i kärlet, gärna under en hink för att hindra djur från att komma åt påsen. En fryst påse fastnar inte lika lätt i kärlet.

Om påsarna redan har frusit fast behöver du se till att kärlet går att tömma på hämtningsdagen. Det gör du genom att:

  • Skaka på kärlet när du ställer ut det för hämtning.
  • Försiktigt peta loss påsarna från kärlet med ett kvastskaft eller liknande verktyg.
  • Ställa in tunnan i garaget (om du har tillgång till det) där innehållet får tina upp. Sätt ut det igen strax innan tömning

Senast uppdaterad: