Publicerad den:

Tillhör: Renhållning | Status: Åtgärdad

Förseningar i sophämtningen

Tömningen av kärl 1 och kärl 2 är försenad på vissa håll i kommunen. Låt sopkärlen stå kvar tills de blivit tömda, tömning sker även i helgen.

Uppdatering 2022-12-19
Det förekommer just nu förseningar i sophämtningen av kärl 1 och kärl 2. Vår entreprenör NÅS arbetar intensivt för att hinna tömma alla veckans kärl. Låt sopkärlen stå kvar tills de blivit tömda - tömning sker även lördag och söndag.

Senast uppdaterad: