Publicerad den:

Varsam avverkning på Galgbacken

Med start i slutet av mars kommer Hässleholms Vatten utföra säkerhetsåtgärder kring vattentäkten på Galgbacken.
- Vi ska utföra arbetet så smidigt och säkert som möjligt och med största hänsyn till naturen och vattnet, säger Cornelia Ljungerud, VA-chef på Hässleholm Miljö.

Det gamla stängslet kring vattentäkten kommer tas bort och ersättas av ett nytt. I och med detta behöver även en del av träden och vegetationen kring vattentäkten avverkas.

- Vi har ansvar på oss att upprätthålla säkerhetskrav som bland annat MSB ställer, därför ska vi nu förbättra och sätta upp ett nytt stängsel. Kring stängslet behövs även säkra zoner, för att träd inte ska falla och påverka stängslet och vattentäkt men även för att personalen ska få en bättre och effektivare arbetsmiljö, säger Cornelia Ljungerud, VA-chef på Hässleholm Miljö.

Att utföra arbete och avverka träd så nära en vattentäkt medför alltid att största försiktighet måste vidtas. Virket kommer flyttas till en annan upplagsplats, arbetsmaskinerna kommer vara miljöcertifierade och kombineras med manuellhuggare, bland annat.

- Vi ska utföra arbetet så smidigt och säkert som möjligt och med största hänsyn till naturen och vattnet. Men det kommer bli en del extra trafik på Östervärn eftersom avverkat material kontinuerligt måste flyttas till en lagringsplats utanför vattenskyddsområdet, säger Cornelia Ljungerud.

Arbetet påbörjas nu i slutet av mars och själva avverkningen väntas ta cirka två veckor. Därefter följs det av installation av det nya stängslet som ska förbättra säkerheten kring vattentäkten.

Området kring Galgbacken är inte bara ett vattenskyddsområde utan även ett tätortsnära och väldigt välanvänt rekreationsområde.

- Vi ska förbättra säkerheten vid vattentäkten men vi kommer ta största möjliga hänsyn till alla andra värden kring Galgbacken, förhoppningsvis kommer vi inte märkas så mycket, avslutar Cornelia Ljungerud.

Senast uppdaterad: