• radio_button_checkedPrivat
  • radio_button_uncheckedFöretag
  • radio_button_uncheckedSkola

Publicerad den:

Renhållningstaxan 2022

Den 1 januari 2022 indexjusteras Hässleholms kommuns renhållningstaxa med 3,6 %. Justeringen innebär att du som privatperson med ett helårsabonnemang får en höjning av abonnemanget med 9 kr per månad.

Fyrfackstunnor med påhängsboxar framför en röd husvägg

Vi på Hässleholm Miljö arbetar ständigt för att du som kund ska kunna sortera ditt avfall på ett enkelt och miljöriktigt sätt, samtidigt som vi vill kunna erbjuda ett prisvärt abonnemang. Som kund hos oss kan du sortera ut elva olika avfallsfraktioner vid husknuten. Du har även möjlighet att få hämtat grovavfall, deponi, farligt avfall, matfett och textil hemmavid. I ditt abonnemang ingår även fria besök på återvinningscentralerna i Hässleholms kommun.

Varför indexjustering?

Vi på Hässleholm Miljö ser, precis som många andra företag och branscher, årligen över våra priser för att se att de följer kostnaderna. Indexjusteringen görs för att justera intäkterna mot kostnadshöjningar och inflation så att vi kan fortsätta erbjuda samma goda service.

Vad ingår i taxan?

Renhållningstaxan består av en grundavgift och en rörlig avgift samt eventuella avgifter för tilläggstjänster. Den rörliga avgiften står för kostnaden att samla in allt avfall. Grundavgiften beräknas per bostad och täcker kostnaderna för återvinningscentralerna, miljö- och utvecklingsarbete, del av kundtjänst, administration och information m.m.

Illustration av vad som ingår i renhållningstaxan:

Senast uppdaterad: