Publicerad den:

Fler skyfall i framtiden ställer högre krav på fastighetsägare

personer under paraply

Enligt SMHI kan antalet skyfall öka framöver, dessutom med ökade nederbördsmängder. Detta ställer högre krav på dig som fastighetsägare att skydda din fastighet, det du äger och inte minst dig själv vid en eventuell översvämning.  

Så förebygger du en översvämning

Du som fastighetsägare ansvarar för att minska risken för översvämning i din fastighet, och för att minska risken för skador. Du kan göra en hel del för att förbereda dig:

  • Se först och främst över vattenledningarna på din fastighet. Ledningarna ska vara separerade så att dagvattnet leds i dagvattenledningen och avloppsvattnet i avloppsledningen.
  • Ta bort eller flyttaupp värdefulla och känsliga föremål som står på golvet i källaren.
  • Rensa dina hängrännor, stuprör och dagvattenbrunnar.
  • Kontrollera taket för att se att plåtar och takpannor är hela och sitter på plats.
  • Golvbrunnar kan ställa till problem om du inte har backventiler - se till att ha filtar och något tungt, till exempel en sandsäck, att ställa ovanpå för att hindravatten från att komma in.
  • Om du bor du inom ett område med stor risk för översvämning bör du köpa en egen dränkbar pump för att kunna tömma din källare på vatten.
  • Vid översvämning,bryt strömmen eftersom vattnet kan vara strömförande.
  • Torka, pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt.
  • Kontakta ditt försäkringsbolag om du får skador på din fastighet eller ägodelar.

Räddningstjänsten prioriterar samhällsviktiga funktioner

Vid skyfall prioriterar räddningstjänsten alltid de funktioner som behövs för att hålla igång vårt samhälle. Därför är det viktigt att du som fastighetsägare är medveten om ditt ansvar och att du förebygger risken för en översvämning.

- Vi hjälper såklart till om det skulle bli alldeles akut vid en översvämning i en fastighet, men vi är tacksamma över att privatpersoner har koll på vad de själva behöver göra, så att vi tillsammans minskar riskerna, säger Johan Wendt, räddningschef i Hässleholm.

Ledningssystemen blir belastade

Vid regn och skyfall ökar belastningen på ledningssystemen och den stora ökade mängden vatten på kort tid gör att vattnet inte hinner undan tillräckligt snabbt. Detta kan leda till översvämningar, genom att vatten baklänges tränger in i avloppsserviser och upp genom golvbrunnar. En orsak till överbelastningen är att man förr i tiden la ledningar som tog emot både avloppsvatten och dagvatten i en och samma ledning. Dessa ledningar är inte dimensionerade för de stora mängder vatten som belastar ledningsnätet vid ett skyfall.

Hässleholms Vatten jobbar kontinuerligt för att minska risken för översvämningar genom att förnya ledningsnätet, samt genom att dela upp de kvarstående ledningar som tar emot både avloppsvatten och dagvatten.

Detaljplanerar för att leda bort vattnet

Hässleholms kommun jobbar med att i detalj- och översiktsplaner leda vattnet på mark som kommunen äger i en viss riktning.

- Det kan till exempel innebära att vi leder vattnet till ytor med gräs och andra områden där vattnet inte gör skada, berättar Jonas Sjögren, GIS-ingenjör.

Hässleholms kommun har tagit fram en karta som visar områden i kommunens stationsorter med större risk att drabbas av översvämning vid ett skyfall.

- Vi hoppas att det är en bra service så att du som fastighetsägare får koll på hur det ser ut där just du bor. På så sätt kan du vara mer förberedd, säger Jonas Sjögren.

Kommuner och försäkringsbolag samarbetar för att öka medvetenheten

Just nu pågår ett samarbete mellan kommunerna Bromölla, Kristianstad, Hässleholm och Östra Göinge och Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad för att sprida information om riskerna vid skyfall och vad man som privatperson kan göra för att bäst skydda sig mot översvämning.

Bakgrunden till kampanjen är att problemet med skyfall eskalerar och det drabbar alla, privatpersoner, fastighetsägare, företag och myndigheter.

Enligt SMHI:s klimatscenario kan antalet dagar med kraftig nederbörd öka med åtta till tio dagar per år. Dessutom kommer framtidens skurar innehålla 20-30 procent mer regn.

Mer information

Hässleholms Vatten om att förebygga översvämning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta som visar områden med ökad risk för översvämning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: