Priser för tömning av enskilt avlopp

Nedan hittar du priser för slamtömning i Hässleholms kommun. Priserna gäller fr.o.m. 2023-01-01 och är angivna inkl. moms. Samtliga priser och allmänna bestämmelser hittar du i renhållningstaxan Pdf, 451.2 kB, öppnas i nytt fönster..

Alltid totaltömning

Akuttömning


Vardagar 7-16

4082 kr

Övrig tid

5611 kr

Från livsmedelsverksamheter

Fettavskiljare


Ordinarie tömning

1071 kr

Budad tömning

1836 kr

Behandlingsavgift

489 kr /kubikmeter

Enskilt avlopp

Deltömning


Ordinarie tömning, 0-3 kubikmeter

1616 kr

Budad tömning inom en vecka, 0-3 kubikmeter

2203 kr

Volym över 3 kubikmeter

336 kr /kubikmeter

Enskilt avlopp

Totaltömning


Ordinarie tömning, 0-3 kubikmeter

2184 kr

Budad tömning inom en vecka, 0-3 kubikmeter

2448 kr

Volym över 3 kubikmeter

336 kr /kubikmeter

Gäller alla

Övriga utgifter


Bomkörning

159 kr/tillfälle

Lyft av tungt lock

856 kr

Slangdragning över 25 meter


26-35 meter

306 kr

36-45 meter

489 kr

över 46 meter

980 kr

Sluten tank

Sluten avloppstank


Budad tömning, 0-3 kubikmeter

2142 kr

Volym över 3 kubikmeter

336 kr/kubikmeter

Permanentbostäder

Latrintömning


Hämtning varannan vecka

15 910 kr/år

Budad tömning utanför ordinarie tömning

856 kr

Senast uppdaterad: