Fettavskiljare

Restauranger och verksamheter som hanterar livsmedel måste ha en fettavskiljare.

Avloppsvattnet från restauranger och livsmedelsindustrin innehåller mycket fett. Eftersom våra ledningar är dimensionerade för avloppsvatten av hushållskaraktär kan fettet orsaka problem som stopp i ledningarna om det hälls rakt ut i avloppet. Därför ska en fettavskiljare alltid finnas installerad om man driver exempelvis café, catering, charkuteri, fiskindustri, gatukök, konditori, livsmedelsbutik med manuell betjäning, mottagningskök, pizzeria, restaurang, rökeri, slakteri, storkök eller annan restaurang- eller livsmedelsindustri.

Så fungerar en fettavskiljare

När avloppsvattnet rinner genom fettavskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten i första facket medan fett flyter upp och samlas vid ytan i nästa fack, eftersom fett är lättare än vatten. För att fettavskiljaren ska fungera måste den tömmas och rengöras regelbundet. En fettavskiljare som inte fungerar släpper igenom stora mängder fett.

Frityrolja

Fettavskiljaren klarar inte av större fettmängder och det är därför förbjudet att tömma frityrolja eller liknande i den. Frityrolja ska istället samlas upp i fettunna och återvinnas. Det finns företag som tar hand om och återvinner uppsamlat fett. Kontakta oss för mer information.

Före installation av fettavskiljare:

  • Ta kontakt med en VVS-firma eller byggfirma som installerar fettavskiljare. Dessa kan hjälpa till med att ta fram dimension och lämplig modell. Fettavskiljaren ska vara flödestestad, typgodkänd samt medge provtagning. Allt i enlighet med standarden SS-EN 1825-2.
  • Ta kontakt med oss, Hässleholm Miljö, i ett tidigt skede avseende placering av fettavskiljare för lämplig åtkomst vid tömning.
  • Lämna in en anmälan till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Ingen installation får göras innan byggnadsnämnden gett ett startbesked. Ta gärna kontakt med Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, 0451- 26 70 00. Anmälan hittar du på kommunens webbsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tömning av fettavskiljare

Det är vi, Hässleholm Miljö, som sköter tömningen. Kontakta oss för att teckna ett abonnemang. Enligt kommunens renhållningsföreskrifter och enligt svensk standard SS EN-1825-2 ska fettavskiljare tömmas 1 gång i månaden. För att eventuellt kunna minska tömningsintervallet ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren visa att den verksamheten som bedrivs inte genererar så mycket fett att tömning behöver ske så ofta som 12 gånger per år. Dispens för att minska antalet tömningar kan bara sökas hos Hässleholm Miljö. Ladda ner blankett för dispens här. Pdf, 226.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Förutsättningarna för beviljad dispens är att det är uppenbart att antalet tömningar efter kontroll/provtagning på platsen kan reduceras. Hässleholm Miljö förfogar över provtagningsutrustning och kan genomföra kontroll på typgodkända och flödestestade fettavskiljare mot en avgift. Provtagning görs precis före ordinarie tömning av vår personal. Bedömning av slamfas och fettfas görs för att se om det är möjligt att minska antalet tömningar till 4, 6 eller 8 gånger per år. Provresultatet jämförs med typintyg och tömningsintervallet utvärderas. Provtagning kan även innebära att antal tömningar måste öka.

Läs mer om fettavskiljare i vår PDF. Pdf, 948.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Fettavskiljare

Såhär fungerar en fettavskiljare. Illustration av Mathias de Maré.

Senast uppdaterad: