Östervärn VA-förnyelse

Våren 2022 inleddes den första etappen av vatten- och avloppsförnyelse på Östervärn. Ledningsnätet byts ut för att klara av dagens och morgondagens ökade krav på leverans av vårt viktigaste livsmedel: vatten.

Varför?
Vi förnyar vatten-, spillvatten- och dagvattenledningarna. Många av VA-ledningarna i hela landet har tjänat oss väl under en lång tid – men nu är det dags för en förnyelse. Under projektet byter vi ut de gamla ledningarna mot nya som ska kunna förse samhället med vatten, avlopp och dagvattenhantering i generationer framöver. I varje etapp förnyas ca 400 meter ledning.

Hur och när?

  • Etapp 1. De första gatorna som berördes var Svedjemarksgatan, väster om Mellanhedsvägen, och en liten bit av Blåeldsgatan. Arbetet med denna etapp avslutades i mars 2023 och ska asfalteras i april.
  • Etapp 2. Påbörjades i mars 2023 och beräknas vara klart i december 2023. Berörda gator är Svedjemarksgatan, Sandgrundsgatan och Gulastorpsgatan.

Påverkan: Trafiken kommer ledas om, vattnet kommer tidvis vara avstängt, tillfälliga parkeringsplatser kommer upprättas och maskiner kommer vara i rörelse under dagtid, 7–16. Vid tillfällen kan det vara så att boende inte kan nå sin fastighet med bil. Därför kommer tillfälliga parkeringsplatser erbjudas i närheten.

Tänk på: Som boende i området är det bra att ha lite vatten upptappat så att ni är förberedda på kortare avbrott. Vid längre avbrott kommer vi att meddela detta via sms.

Östervarn etapp 2

Senast uppdaterad: