Soptunnor för källsortering på Österås med Återvinnande verksamhet dekal.

Återvinnande verksamhet

Är ni mästare på att källsortera i er verksamhet och vill synliggöra det?
Eller är ni nybörjare som vill förbättra er återvinning? Oavsett så kan vår nya märkning Återvinnande Verksamhet vara något för er! 

Vi delar ut märkningen till alla sorters verksamheter: kontor, restauranger, skolor, idrottsplatser, äldreboenden, butiker, ja alla som vill vara med. Vi tar fram en åtgärdsplan åt just er gällande:

  • Vilka fraktioner ni ska sortera
  • Hur ni ska skapa ordning i lokaler & miljörum
  • Rutiner för tömning av sorteringen
  • Information till de som ska sortera

Varför?

Utöver miljövinsten sopsortering leder till finns det även pengar att spara genom att återvinna. Att minska på det brännbara avfallet innebär ett lägre pris för sophämtningen eftersom vi har en miljöstyrd renhållningstaxa i Hässleholm. Märkningen visar att sorteringen hos er fungerar, vilket kan få fler att sortera noggrant. Märkningen är dessutom något att visa upp och vara stolta över!

Hur går det till?

Efter att ni anmält ert intresse tar vi fram en åtgärdsplan utefter ert startläge. I den beslutas kriterier för att ni ska få märkningen. Efter att ni arbetat med förändringarna som krävs enligt åtgärdsplanen kommer vi ut och kontrollerar er sopsortering och era rutiner innan vi delar ut märkningen. När ni blivit en Återvinnande Verksamhet får ni en klisterdekal och kommer finnas med på vår karta nedan.

Hur anmäler vi oss?

Ni anmäler er genom att fylla i formuläret nedan eller genom att ringa 0451-26 82 00.

En åtgärdplan kan innefatta

En tydlig beskrivning på var i lokalerna det bör finnas soptunnor i vilka fraktioner där bör finnas. Så klart anpassade efter just er verksamhets behov.

Rutiner

Rutiner som ska finnas:

  • Möjlighet till frakt av avfall mellan lokal och miljörum.
  • Diskussion med lokalvårdare, vaktmästare eller annan ansvarig.

Information

Information som ska genomföras:

  • Kärl inne & ute tydligt uppmärkta
  • Personal, elever, boende eller andra som ska nyttja sopsorteringen informerade.


Tidplan för återvinnande verksamhet. bilden visar olika steg som ska fullföljas för att få märkningen.

Vi är Återvinnande Verksamheter

Senast uppdaterad: