Underlätta sortering genom informationsmaterial

Sätta upp sorteringsguider och informationsskyltar till sopkärlen. De finns på flera språk och är enkla att ladda ner och skriva ut.