Miljardinvesteringar i VA de kommande åren

Gamla ledningar, växande samhällen, klimatförändringar och ökande krav innebär att VA-systemet behöver förnyas, byggas ut och anpassas efter dagens och framtidens behov.