Välkommen till HKC

På Hässleholms Kretsloppcenter tar vi emot de flesta sorters avfall, bl.a. förorenade jordar och slam.