Publicerad den:

Tillhör: Vatten | Status: Pågående

25/1 Höga vattennivåer och risk för översvämningar - uppdaterad information

Belastningen på VA-systemet är något lägre just nu och därför tar vi bort uppmaningen om att spara på mängden vatten som spolas ned i avloppen.

Uppdatering 5/2 klockan 15.50
Belastningen på VA-systemet är något lägre just nu och därför tar vi bort uppmaningen om att spara på mängden vatten som spolas ned i avloppen. Skulle vattennivåerna öka igen kan vi behöva uppmana till besparing på nytt. Och kom ihåg att du alltid ska använda vatten hållbart och vara sparsam med vår viktigaste gemensamma resurs.

Framöver uppdaterar vi endast denna sida om det sker en förändring.

Uppdatering 2/2 klockan 13:41
Läget är fortsatt stabilt men ansträngt. Därför uppmanar vi alla VA-kunder i kommunen att vara fortsatt sparsamma med hur mycket vatten som spolas ner i avloppen. VA-systemen är vår gemensamma tillgång så oavsett om du bor i Hästveda, Sösdala eller centrala Hässleholm är du med och kan påverka.

Det innebär exempelvis att:

  • Ta korta duschar.
  • Diska inte under rinnande vatten.
  • Var sparsam med att använda tvättmaskin och diskmaskin
  • Låt inte kranen stå och rinna när du borstar tänderna eller tvålar in dig.

Framöver uppdaterar vi endast denna sida om det sker en förändring.

Håll dig uppdaterad om avstängda vägar, förberedelse inför översvämningar och vattenståndet i Finjasjön via Hässleholms kommuns webbsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På vår hemsida hittar du viktig information om hur du agerar om du drabbas av översvämning här: Läs mer om höga ytvattennivåer och översvämningsrisk. Länk till annan webbplats.

Läs mer: Vad är bräddning för något?

Uppdatering 1/2 klockan 15:30
Läget är stabilt men fortsatt ansträngt och vi uppmanar alla VA-kunder i kommunen att vara fortsatt sparsamma med hur mycket vatten som spolas ner i avloppen.

Uppdatering 31/1 klockan 14.30
Läget är fortfarande väldigt ansträngt för avloppsledningar och reningsverk. Vi ber fortsatt alla VA-kunder i Hässleholms kommun att använda avloppen sparsamt.

Uppdatering 30/1 klockan 15.45
Läget är fortfarande väldigt ansträngt för avloppsledningar och reningsverk. Vi ber fortsatt alla VA-kunder i Hässleholms kommun att använda avloppen sparsamt.

Uppdatering 29/1 klockan 11.55
Läget är fortfarande väldigt ansträngt för avloppsledningar och reningsverk. Vi ber fortsatt alla VA-kunder i Hässleholms kommun att använda avloppen sparsamt.

Uppdatering 28/1 klockan 12:30
Läget är relativt oförändrat men fortfarande väldigt ansträngt för avloppsledningar och reningsverk. Vi ber fortsatt alla VA-kunder att använda avloppen sparsamt.

Uppdatering 27/1 klockan 18.36
Vi ber alla VA-kunder att fortsätta använda avloppen sparsamt. Allt vatten som spolas ned ska tas om hand i de redan hårt belastade avloppsledningarna.

Uppdatering 27/1 klockan 12.44
Vi ber alla VA-kunder att fortsätta använda avloppen sparsamt. Allt vatten som spolas ned ska tas om hand i de redan hårt belastade avloppsledningarna.

Under helgen fortsätter vi att bevaka våra anläggningar, täta, bygga vallar och förstärka pumpstationer. Vi gör allt vi kan för att vatten inte ska tränga in genom brunnar och in i fastigheter.

Uppdatering 26/1 klockan 17:30
Det är fortsatt ansträngt läge på grund av höga vattenflödena runt om i kommunen. Vi ber alla VA-kunder att fortsätta vara sparsamma med mängden vatten som spolas ned i avloppen. Under natten och helgen arbetar vi extra med att göra allt vi kan för att vatten inte ska tränga in genom brunnar och in i fastigheter.

En ny uppdatering kommer under morgondagen. Tack för att ni hjälper till!

Uppdatering 26/1 klockan 10.51
Just nu är reningsverk och ledningsnät hårt belastade på grund av de höga vattenflödena i Hässleholms kommun. För att avlasta ledningsnäten och minska risken för översvämningar, ber vi därför alla VA-kunder att vara sparsamma med mängden vatten som spolas ner i avloppen.

25/1 2024
Läs mer om höga ytvattennivåer och översvämningsrisk här.

Just nu är ytvattennivåerna extremt höga och det sätter oss på hårda prov. SMHI har en gul varning utfärdad för höga vattenflöden. Sjöar, åar, bäckar och mark är vattenfyllda och översvämningsrisken är stor. I Finjasjön har vattennivån ökat med cirka två meter och bara idag har sjön stigit med ungefär en centimeter i timmen. Just nu jobbar vi hårt, både med och mot vattnet. Vi tvingas brädda, täta, bygga vallar och förstärka pumpstationer på flera håll. Generellt sett kan man säga att vi gör allt vi kan för att vatten inte ska komma in i folks källare och för att förhindra bräddningar. Och där vi tvingas brädda vill vi göra det så kontrollerat som möjligt.

Senast uppdaterad: