Publicerad den:

Tillhör: Renhållning | Status: Åtgärdad

Förseningar i slamtömningen

Slamtömningen är försenad med anledning av den höga smittspridningen i samhället just nu.

Vi har tyvärr förseningar i slamtömningen och tömningar sker med en viss fördröjning. Du som skulle ha tömning kan därför få tömt under nästkommande vecka istället.

Vi beklagar förseningen! Våra chaufförer gör sitt bästa för att du ska få tömt så fort som möjligt.

Senast uppdaterad: