Publicerad den:

Förseningar i soptömningen v.49

På grund av snö och halt väglag har det blivit förseningar i sophämtningen. Det innebär att en del flerfamiljshus och verksamheter kan få tömt under helgen. Har kärlen inte blivit tömda på ordinarie tömningsdag? Låt de då stå kvar ute tills de har blivit tömda.

Skotta och sanda

Snö och halka gör sophämtningen betydligt tyngre och svårare för våra chaufförer. Som fastighetsägare är det ditt ansvar att se till att det går att tömma sopkärlen, även kalla och snöiga dagar. Tack för att du hjälper oss att tömma dina kärl!

Senast uppdaterad: