Publicerad den:

Ny asbestcell på Hässleholms kretsloppscenter

De senaste åren har vi sett en ökad efterfrågan på en säker och miljömässigt riktig hantering av specialavfall. Nu har vi byggt en separat deponicell för asbesthaltigt avfall.

På Hässleholms kretsloppscenter har vi under många år hanterat asbest i olika former från rivningsarbeten och byggindustrin. Hos många kunder har vi de senaste åren sett en ökad efterfrågan på en säker och miljömässigt riktig hantering av specialavfall. Därför har vi byggt en separat deponicell, en satsning som går väl i linje med vår målsättning att alltid erbjuda en säker hantering med fokus på arbetsmiljö, miljöpåverkan och effektivitet.

Idag har vi en färdig asbestcell med kapacitet att slutförvara 240,000 ton asbesthaltigt avfall. Framåt tittar vi på möjligheterna att bygga liknande celler för andra typer av specialavfall, så att vi ständigt kan utveckla vårt värdeerbjudande.

Senast uppdaterad: