Publicerad den:

Nya avgifter för renhållning

Från årsskiftet kommer nya avgifter att gälla för avfallshanteringen. Avgiften höjs med 5,6 procent.

Den 1 januari 2024 indexjusteras Hässleholms kommuns renhållningstaxa med 5,6 %. Varje år ser vi över våra priser för att se att de följer kostnaderna. En indexjustering innebär att vi justerar intäkterna med inflationen i vår bransch, så att vi kan fortsätta erbjuda våra kunder samma höga service.

På Hässleholm Miljö tycker vi det ska vara lätt att sortera sitt avfall. Som kund hos oss har du möjlighet att få tio avfallsfraktioner hämtade vid din verksamhet.

Vi hjälper dig gärna att förbättra din sortering. En bra sortering gynnar inte bara miljön, det är bra för plånboken med. Brännbart och deponi är de dyraste fraktionerna att abonnera på, medan plastförpackningar och pappersförpackningar tillhör de billigaste. Detta för att främja återvinningen och hindra att material som kan återvinnas hamnar bland det brännbara avfallet.

Behöver ni hjälp med att se över sorteringen i er verksamhet? Kontakta gärna vår kundservice.

Senast uppdaterad: