Publicerad den:

Hässleholm Miljö får fortsatt förtroende från Prisdialogen

Prisdialogen är ett nationellt gemensamt initiativ från Energiföretagen, Riksbyggen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta som syftar till att skapa en rättvis och transparent prissättning på fjärrvärme. Hässleholm Miljö fick nyligen sitt medlemskap förlängt tack vare en väl genomförd prisdialog 2022.

Den stora klon på fjärrvärmeverket på väg ner för att hämta upp mer avfall.

Prisdialogen är ett utmärkt sätt att träffa våra kunder. För oss är det oerhört viktigt med en transparent prissättning där våra kunder får en insyn i vad som påverkar fjärrvärmepriset. Vi är glada att få fortsatt förtroende från Prisdialogen, säger Andreas Lagerblad, affärsområdeschef fjärrvärme.

I Prisdialogen presenterar respektive fjärrvärmebolag sin prissättning för kommande år samt ger en prisprognos för de nästkommande två åren. Prisdialogens kansli granskar sedan utförandet och godkänner medlemskap för kommande år, om alla krav inom processen uppfylls.

I år deltog drygt tio företagskunder och intresseorganisationer i Hässleholm Miljös lokala Prisdialog. Under våren genomfördes individuella träffar och i augusti hölls ett avslutande samrådsmöte.

Kundernas engagemang är väldigt viktigt för att skapa en god dialog, vi lär oss ständigt och tar till oss av de diskussioner som uppstår, säger Daniel Näslund, försäljningschef på Hässleholm Miljö.

Priset på fjärrvärme sätts för ett år i taget. Mellan 2015-2022 har den genomsnittliga prisökningen i Hässleholm Miljös fjärrvärmenät legat på 0,3 procent per år. Men 2022 har varit ett annorlunda år på energimarknaden, den 1 januari 2023 kommer priset att höjas med 6,5 procent.

De senaste åren har vi kunnat hålla nere priserna genom effektiviseringar i drift och produktion. Men vi är inte opåverkade av det som händer i vår omvärld. De stigande priserna på energi och bränslen är en stor del i att vi nu tvingas höja priset i den här storleksordningen. Men i jämförelse med andra uppvärmningsalternativ är fjärrvärmepriset både stabilt och konkurrensmässigt, säger Andreas Lagerblad.

Fakta: Fjärrvärmepriset höjs med 6,5 % 2023

För ett företag (en större fastighet) i Hässleholm som förbrukar 80 000 kWh per år innebär det att kostnadsökningen blir ca. 4481 kr/år (373 kr/månad) ink. moms.

För ett företag i Tyringe med en förbrukning på 80 000 kWh per år blir kostnadsökningen ca. 4588 kr/år (382 kr/månad ink. moms).

Senast uppdaterad: