Publicerad den:

Hässleholm Miljö investerar i ny rökgasrening

Ny rökgasrening och kondensering för att ta tillvara på mer värme, minska utsläppen och sänka vattenförbrukningen. Hässleholm Miljö satsar nu på en ny anläggning för rökgasrening som kompletterar den befintliga rökgasreningen till avfallspannan på fjärrvärmeverket i Hässleholm. Anläggningen förväntas stå klar under slutet av 2023.

 Ackumulatortank med utsikt över fjärrvärmeverket

Foto: Thomas Johnsson

- Vi får en rad fördelar genom en ny och modern anläggning för rökgasrening, rökgaskondensering och vattenrening. Utsläppen av svaveldioxid och väteklorider reduceras betydligt till luft. Samtidigt ökar vi värmeleveransen från vårt avfallskraftvärmeverk upp till 20 procent utan att använda mer bränsle, säger Andreas Lagerblad, verksamhetsområdeschef produktion på Hässleholm Miljö.

Efter förstudier och upphandling står det nu klart att det blir Radscan från Västerås som ska leverera en nyckelfärdig anläggning till i slutet av 2023. Radscan är en specialiserad leverantör av anläggningar för rökgaskondensering, reningsteknik och vattenrening och har stor erfarenhet inom området.

- Vi på Radscan är stolta och glada över att ha blivit valda som leverantör när Hässleholm Miljö väljer att ytterligare höja nivån på sin anläggning. Att gå in i ett projekt med en beställare, som likt Radscan brinner för miljöteknik, är alltid roligt. I detta fall har man verkligen satsat fullt ut genom att investera i bästa möjliga teknik. Det visar sig i att vi inte bara kommer rena kondensatet så att kraven för utsläpp uppfylls, här går man hela vägen till ultrarent vatten som kan återanvändas i processen. Vi ser fram emot ett givande samarbete och ett mycket spännande 2023, säger Helena Roos, vd på Radscan.

Rökgasreningen byggs i en äldre pannhall som uppfördes när fjärrvärmeverket i Hässleholm byggdes i mitten av 80-talet. Då fanns där två, för den tiden, toppmoderna biobränslebaserade värmepannor. De är sedan tidigare avvecklade och ger nu plats åt en ny rökgasreningsanläggning till vårt kraftvärmeverk för energiåtervinning, som utgör basen i vår fjärrvärmeproduktion.

Anläggningen förses också med mycket avancerad vattenrening, som gör att vattnet sedan kan tas tillvara och användas i olika processer i värmeproduktionen. På så vis minskas användningen av dricksvatten för anläggningen med över 50 procent

- Vi är oerhört glada att vara i mål med upphandlingen och nu påbörjar vi genomförandet av projektet. Vi har ett spännande år framför oss. Vid nästa årsskifte har vi en ny modern anläggning på plats som kommer ge oss både ekonomiska och miljömässiga fördelar och en långsiktigt hållbar lösning som stärker fjärrvärmen i Hässleholm, säger Mats Didriksson, vd på Hässleholm Miljö.

Senast uppdaterad: