Publicerad den:

Renhållningstaxan 2022

Den 1 januari 2022 indexjusteras Hässleholms kommuns renhållningstaxa med 3,6 %. Justeringen innebär att du som har en årskostnad på renhållningsabonnemanget på 10 000 kr får en höjning av abonnemanget med 360 kr per år.

Vi arbetar ständigt för att du som kund ska kunna sortera ditt avfall på ett enkelt och miljöriktigt sätt samtidigt som vi vill kunna erbjuda en prisvärd taxa. Som kund hos oss har du möjlighet att få tio avfallsfraktioner hämtat vid din verksamhet och vi hjälper er gärna att förbättra sorteringen.

Källsortering i verksamheter – bra för miljön och ekonomin!

En bra sortering gynnar inte bara miljön utan ger även en ekonomisk vinning för ditt företag. Brännbart och deponi är de dyraste kärlen att abonne­ra på medan plastförpackningar och pappersförpackningar tillhör de billigaste. Detta för att främja återvinningen och hindra att material som kan återvinnas hamnar bland det brännbara avfallet.

Behöver ni hjälp med sorteringen i er verksamhet? Kontakta oss Öppnas i nytt fönster. så kan vi planera in ett kostnadsfritt besök. Vi ser över ert befintliga abonnemang, ger förslag på var i byggnaden/lokalen det kan finnas behov av specifika fraktioner, tips på leverantörer av källsorteringsstationer m.m. Informationsmaterial och dekaler bistår vi med.

Varför indexjustering?

Vi på Hässleholm Miljö ser, precis som många andra företag och branscher, årligen över våra priser för att se att de följer kostnaderna. Indexjusteringen görs för att justera intäkterna mot kostnadshöjningar och inflation så att vi kan fortsätta erbjuda samma goda service.

Senast uppdaterad: