Fjärrvärme

Enkelt, tryggt och miljövänligt

Fjärrvärme är en trygg, prisvärd och miljövänlig värmekälla som i stort sett sköter sig själv.  Fjärrvärme ger dig ett jämnt och behagligt inomhusklimat och obegränsat med varmvatten – oavsett hur kallt det är ute!


Enkelt

En stor fördel med fjärrvärme är att det är enkelt - fjärrvärmen sköter sig själv. I din fastighet placeras en fjärrvärmecentral med en värmeväxlare som använder hett vatten till att värma upp vattnet till elementen och varmvattnet som kommer ut i kranen. Växlaren varken luktar eller låter och behöver sällan någon tillsyn eftersom tekniken är enkel och driftsäkerheten hög.


Tryggt

Du som fjärrvärmekund behöver sällan oroa dig för köldknäppar då leveranssäkerheten är hög. Våra värmeverk övervakas 24 timmar om dygnet och vi har flera pannor igång samtidigt samt reservpannor ute i nätet som kopplas in vid avbrott, vilket gör fjärrvärme till ett mycket driftsäkert alternativ. Inte ens på morgonen när åtgången normalt är som störst riskerar du någon kalldusch.

Prisvärt

Som ett kommunalt bolag har vi möjlighet att hålla en prisnivå som täcker våra kostnader men inte kräver en hög vinst. För oss är det lika viktigt att göra en insats för miljön som att sälja kilowattimmar. Vi arbetar ständigt för att kunna hålla tillförlitliga värmeleveranser till konkurrenskraftiga priser.

Hässleholm Miljö är medlem i Prisdialogen, ett branschgemensamt initiativ, där ett av målen är att skapa en rimlig och stabil prisutveckling över tid där du som kund ska ha möjlighet att påverka. Vi hoppas att Prisdialogen bidrar till att du som kund får ett ökat förtroende för vår prissättning av fjärrvärme. Läs mer om Prisdialogen.


Miljövänligt

När du väljer fjärrvärme sparar du på våra naturresurser. Produktionen baseras så långt som möjligt på lokala energislag och spillenergi. Rester från skogsavverkning, spillvärme från industrin eller dina söndriga gympaskor – allt kan bli värme till dina element och varmt vatten till duschen. Fyra av fem kilowattimmar produceras idag av resurser som annars skulle gå förlorade.

En central anläggning som producerar värme bidrar till en hög energiutvinning med låg miljöpåverkan. Våra utsläpp ligger under eller mycket under de tillåtna gränsvärdena och röken vi släpper ut består till största del av vattenånga.

Intresserad av fjärrvärme

Är du intresserad av fjärrvärme eller har frågor och vill veta mer? 

Skicka en intresseanmälan till oss så kontaktar vi dig och berättar mer.
Så fungerar fjärrvärme

» Läs mer om hur fjärrvärme fungerar


Fjärrvärmelagen

2008 antogs en särskild fjärrvärmelag för att stärka din ställning som kund och öka förtroendet för fjärrvärmen. Lagen ställer höga krav på oss som fjärrvärmeleverantörer och innebär bland annat att vi ska skapa en större öppenhet kring priser. Läs mer om fjärrvärmelagen på Sveriges Riksdags hemsida.