Våra fjärrvärmeverk

Hässleholm och Tyringe

Hässleholm Miljö har två värmeverk i kommunen för produktion av fjärrvärme, ett i Hässleholm och ett i Tyringe.


Hässleholm

Fjärrvärmeverket i Hässleholm finns på Beleverket på Läreda industriområde. Fjärrvärmen härifrån produceras nästan uteslutande av förnyelsebar energi genom förbränning av avfall och biobränsle.

I Hässleholm finns följande pannor för energiproduktion:

  • En avfallspanna med en effekt på 18 MW värme och ca 1,5 MW el vilket gör värmeverket självförsörjande på el.
  • En biobränslepanna på 30 MW, varav 23 MW från eldningen i pannan och 7 MW från rökgaskondensering.
  • Tre mindre biopannor för fasta biobränslen (2 x 6 MW, 1 x 8 MW)
  • Tre oljepannor för lättolja (2 x 20 MW, 1 x 6 MW)

Som extra reserv finns två stycken oljepanncentraler på totalt 25 MW ute i fjärrvärmenätet.

Tyringe

I Tyringe produceras värmen med hjälp av:

  • Två stycken 3 MW biopannor för fasta biobränslen
  • Två oljepannor på totalt 5 MW

Biopannorna har bidragit till att vi har kunnat minska användningen av olja väsentligt. Som extra reserv finns även en mobil oljepanncentral på 3 MW placerad ute i fjärrvärmenätet.

Mer information

Är du intresserad eller vill veta mer om fjärrvärme?

Skicka en intresseanmälan till oss så kontaktar vi dig och berättar mer.