Produktion av fjärrvärme

Lokala biobränslen och brännbart avfall

På Hässleholm Miljö producerar vi fjärrvärme med hjälp av brännbart avfall och flis - resurser som annars skulle gå förlorade.


Din gamla tandborste blir fjärrvärme

Rester från skogsavverkning, spillvärme från industrin eller din gamla tandborste – allt kan bli värme till dina element och varmt vatten till duschen. Fyra av fem kilowattimmar fjärrvärme produceras idag av resurser som annars skulle gå förlorade.

Hässleholm Miljö har två fjärrvärmeverk i kommunen. I Hässleholm produceras fjärrvärmen med hjälp av flis och brännbart avfall. I Tyringe kommer merparten av värmen från flis. Olja används endast vid uppstart av pannorna och som reservbränsle under vintern när värmeförbrukningen är väldigt hög.

På Hässleholm Miljö använder vi mindre än 1 % olja i vår fjärrvärmeproduktion.


I Sverige producerar vi mycket avfall

I Sverige är vi duktiga på att hantera vårt avfall rätt. Den stora utmaningen ligger i att vi producerar alldeles för mycket avfall, cirka ett halvt ton per person och år. På Hässleholm Miljö arbetar vi ständigt för att minska mängden avfall som uppkommer genom att minimera, återanvända och återvinna. Av det material som inte går att återanvända eller återvinna gör vi fjärrvärme.


Avfallsförbränning minskar koldioxidutsläppen

Avfallsförbränning är ett effektivt och miljömässigt säkert sätt att utvinna energi ur avfallet på. Genom att förbränna avfall minskar vi koldioxidutsläppen och användningen av primärenergi. Luften blir renare och vi tar tillvara på resurser som annars hade gått förlorade. Tre ton avfall ger lika mycket energi som ett ton olja.

Genom att förbränna avfallet och rena utsläppet till luft och vatten ser vi till att gifterna försvinner ur kretsloppet. Utsläppen från avfallsförbränningen har minskat till vatten och luft med 90-99%. Detta tack vare en sträng lagstiftning, bättre teknik och större kunskap.

Mer information

Är du intresserad eller vill veta mer om fjärrvärme?

Skicka en intresseanmälan till oss så kontaktar vi dig och berättar mer.


Fjärrvärmenät

» Se våra fjärrvärmenät i Hässleholm och Tyringe