Så fungerar fjärrvärme

En central värmekälla

Ett nät av välisolerade rör

Fjärrvärme är ett väldigt enkelt uppvärmningssystem. I marken under våra fötter ligger ett nät av välisolerade rör med hett vatten. Vattnet värms upp i ett värmeverk till cirka 90 grader och transporteras med ett högt tryck fram till de fastigheter som är anslutna till fjärrvärmenätet.

När vattnet kommer till fastigheten passerar det en undercentral utrustad med en värmeväxlare. Växlaren använder värmen från det heta vattnet till att värma upp vattnet till elementen och varmvattnet som kommer ut i kranen. Det avkylda vattnet leds sedan tillbaka till värmeverket där det värms upp på nytt och leds tillbaka ut i systemet.


En central värmepanna

Med fjärrvärme värmer en enda panna många fastigheter. Genom att använda en central anläggning som producerar värme får man en hög energiutvinning med låg miljöpåverkan.

Ett fjärrvärmeverk kan drivas med lokala biobränslen, spillvärme och brännbart avfall. På Hässleholm Miljö producerar vi värme främst med hjälp av flis och brännbart avfall - resurser som annars skulle gått förlorade!

Värmande bänk

Fjärrvärme värmer inte bara din bostad eller kontor. På Första Avenyen i Hässleholm värmer vi upp en bänk med fjärrvärme. Är du i centrala Hässleholm kan du alltså sitta varmt och skönt även när vintern börjar smyga sig på.

Fjärrvärme kan även hjälpa till att hålla trottoarer och fotbollsplaner isfria genom vattnet som är på väg tillbaka till värmeverket.