Prisdialogen

Tillsammans utvecklar vi fjärrvärmen

En väl fungerande värmemarknad förutsätter välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar sina priser. Genom att vara medlem i Prisdialogen hoppas vi kunna bidra till att du som kund får ett ökat förtroende för vår prissättning av fjärrvärme.

Prisdialogen

Prisdialogen är ett branschgemensamt initiativ mellan SABO, Riksbyggen och Energiföretagen Sverige, där fjärrvärmeleverantörer har möjlighet att bli medlemmar. Det är en ideell förening med stadgar och regelverk som är registrerad hos Skatteverket.

Hässleholm Miljö är medlem i Prisdialogen. Som medlem ska vi ha årliga samrådsmöten tillsammans med våra största kunder. Mötena ska leda fram till en lokal prisändringsmodell.

Vad vi vill uppnå med medlemsskapet

  • En gemensam plattform där kunder och leverantörer tillsammans bidrar till en sund utveckling av fjärrvärme
  • Att ha en transparens i prissättning och prisutveckling
  • Att tidigt avisera prisändringar
  • En effektivisering av fjärrvärmeverksamheten
  • Ett gemensamt mål
  • En rimlig, förutsägbar och stabil prisutveckling över tid
  • En dialog där kunderna ges möjlighet att påverka prisändringar

Läs mer om Prisdialogen här.  

Medlemsbevis Prisdialogen

Vårt medlemsbevis i Prisdialogen för 2020 hittar du här.