Flödespremiesystem

För dig med fjärrvärmetaxa 1-4


Alla fastigheter med taxa 1-4 omfattas av ett flödespremiesystem under Vintertaxan (september-april).


Hur fungerar det?

Flödespremiesystemet innebär att du som kund har möjlighet att sänka dina energikostnader. Detta genom ett väl fungerande värme-, ventilations- och varmvattensystem samt en korrekt fungerande fjärrvärmecentral som ökar avkylningen på fjärrvärmevattnet.

Flödespremien innebär att volymen fjärrvärmevatten (m³) per energimängd (MWh) i din fastighet jämförs med medelvärdet för samtliga fastigheter med flödespremie för aktuell månad.


Beräkning av flödespremien

Förhållandet volym fjärrvärmevatten per energimängd kallas Q/W-värde och har enheten m³/MWh.  

Ett lägre Q/W-värde än medelvärdet innebär att huset effektivt tar hand om energin och en mindre volym fjärrvärmevatten behövs. Detta genererar en premie som betalas ut till dig som kund.

Ett högre Q/W-värde än medelvärdet innebär däremot att det behövs mer fjärrvärme för att värma huset och det fjärrvärmevatten som går tillbaka till värmeverket har en hög temperatur. Du betalar då en avgift.

Mer information

Har du frågor om flödespremie-
systemet eller vill veta mer är du alltid välkommen att höra av dig till oss.

Skicka en intresseanmälan så kontaktar vi dig. Förtydliga gärna i meddelande-
fältet att du vill veta mer om flödespremien.