Priser

Industrier och flerbostadshus


Nedan hittar du information om anslutning och installation samt årliga värmepriser på fjärrvärme.


Anslutning och installation

Kostnaden för att ansluta sig till fjärrvärme beror på din fastighets energiförbrukning och effektbehov samt var fastigheten är lokaliserad. Kostnaden beräknas individuellt och baseras bland annat på ledningslängd och arbetets omfattning.

När du kan få din fastighet ansluten beror på årstid och möjlighet att gräva samt tiden för att få olika typer av tillstånd. Vi försöker dock alltid tillgodose dina önskemål.

Är du intresserad? Vi lämnar gärna en offert för att se om fjärrvärme är rätt för dig. För att vi snabbt och smidigt ska kunna ta fram en offert behöver vi en del uppgifter från dig. Vilka uppgifter vi behöver inför fjärrvärmeanslutning för industri och flerbostadshus hittar du här.

Årliga värmepriser

För industri- och flerbostadskunder består fjärrvärmepriset av en fast avgift, en effektavgift, en energiavgift och en flödespremie. Vi har fyra olika taxor som beräknas utifrån hur stor förbrukningen är i kW.


Taxa Effekt* Fast avgift Effektavgift Energiavgift vinter Energiavgift sommar
1 0-25 kW 263 kr/år 910 kr/kW 56,34 öre/kWh 20,34 öre/kWh
2 26-100 kW 4695 kr/år 722 kr/kW 56,34 öre/kWh 20,34 öre/kWh
3 101-800 kW 30 607 kr/år 451 kr/kW 56,34 öre/kWh 20,34 öre/kWh
4 801 kW- 140 376 kr/år 308 kr/kW 56,34 öre/kWh 20,34 öre/kWh

* Effekten beräknas årligen och baseras på normalårskorrigerad energiförbrukning för perioden december till januari. Effektavgift anges i kW och beräknas som normalårskorrigerad energiförbrukning under tiden december till januari dividerad med tiden mellan avläsningstillfällen. Saknas grund för beräkning av effekten eller kan det skäligen antas att den är felaktig fastställer bolaget effekten utifrån närmast kända beräkningsgrundande energiförbrukning. Effekten, som avrundas nedåt, fastställs i hela kW. Moms tillkommer på samtliga priser och avgifter.


Flödespremien

Alla våra fjärrvärmekunder med taxa 1-4 omfattas av ett flödespremiesystem.

Flödespremiesystemet innebär att du som kund har möjlighet att sänka dina energikostnader. Detta genom ett väl fungerande värme-, ventilations- och varmvattensystem samt en korrekt fungerande fjärrvärmecentral som ökar avkylningen på fjärrvärmevattnet. Läs mer om flödespremiesystemet.

Mer information

Har du frågor gällande priser eller vill veta mer om hur anslutningen går till?

Kontakta oss för mer information.