Fjärrvärmeanslutning

Helhetslösning


Väljer du att ansluta dig till fjärrvärme med helhetslösningen kan du känna dig trygg med att vi löser det praktiska åt dig och att du har möjlighet att använda din tid till annat än att kontakta olika leverantörer för installation.


Pris

Grundpaket helhetslösning 75 000 kr

Ungefärlig summa efter eventuellt ROT-avdrag: 67 700 kr. I grundpaketet ingår grävning upp till 10 meter på egen tomt. Vid längre ledningsdragning tillkommer en kostnad på 1500 kr/m. Vid grävning på egen tomt finns möjlighet till ROT-avdrag.


I helhetslösningens grundpaket ingår:

  • Fjärrvärmeanslutning
  • Fjärrvärmecentral/värmeväxlare
  • Installation av fjärrvärmecentral till befintligt värme- och tappvarmvattensystem
  • Nödvändig rör- och eldragning i apparatrum
  • Städning efter utfört arbete

Tilläggstjänster till grundpaketet

Rekommenderade tillägg vid konvertering från olja, pellets eller ved

Radiator 3900 kr
Skorstenshuv 7000 kr
Tallriksventil 700 kr

Priserna innefattar material och arbetskostnad.


Demontering och bortförsel av:

Panna 4000 kr
Oljetank 5400 kr
Påfyllnadsrör 1200 kr
Varmvattenberedare/ackumulatortank <400 l 3500 kr
Varmvattenberedare/ackumulatortank>400 l 4500 kr
Värmepump luft/vatten inklusive miljöavgift 8400 kr
Värmepump berg/jord inklusive miljöavgift 7900 kr

Vid konvertering från värmepump med återvinning

Installation av fläkt som ersätter luftåtervinning 16 500 kr

I priset ingår fläkt samt komplett installation med ventilationsarbete och elinkoppling.


Tillägg vid genomgång av annat rum än apparatrum

Rördragning utanför pannrum (dubbelrör, antal m) 800 kr/m
Håltagning i betong, diameter <100mm 2700 kr/par
Håltagning i betong, diameter 101-200 mm 3300 kr/par
Håltagning i andra material, diameter <100 mm 650 kr/par
Håltagning i andra material, diameter 101-200 mm 900 kr/par

Övrigt

Asbestsanering (normalstort pannrum) 5625 kr
Proppning av ledning till bergvärmepump 1500 kr

Villkor

Vi lämnar 2 års garanti på material och 5 års garanti på installationsarbete. På fjärrvärmecentralen lämnar vi 10 års garanti.

Mer information

Har du frågor gällande priser eller vill veta mer om hur anslutningen går till?

Kontakta oss för mer information.


ROT-avdrag

Som privatperson kan du få skattereduktion på arbetskostnaden för att gräva ner fjärrvärmeledningar till bostaden. Fjärrvärmen ska vara avsedd för bostaden och arbetet ska utföras på tomten till bostaden. Storleken på ROT-avdraget bedöms individuellt för varje anslutning. Det går även att få ROT-avdrag för installationen av värmeväxlare. Läs mer om Skatteverkets regler för ROT-avdrag.